Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք

Թեմա՝  Գրական, երաժշտական, թատերական, կինո և այլ հաղորդակցման միջոցներ Ենթաթեմա՝  Տպագիր նյութեր Տեսակ/ժանր՝  Գիրք Թանգարան՝  Հայաստանի ազգային գրադարան Նկարագրություն ՝  Եւ բանք խրատականք և օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ, և այլ բանք պիտանիք։ Ի հայրապետութեան Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն և Տեառն Եփրեմի աստուածընտիր Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց, Եւ ի Պատրիարգութեան Սրբոյ Երուսաղէմի տեառն Թէոդորոսի ճգնազգեաց արք եպիսկոպոսի, Իսկ և ի Պատրիարգութեան Կոստանդնուպօլսոյ տեառն Պօղոսի արք եպիսկոպոսի: Հայաստանի ազգային գրադարանում առկա է գրքի 1 օրինակ: Կլարա Էջ՝  205 Նյութը՝  Թուղթ Ստեղծման/Արտադրման վայրը՝  Կ. Պոլիս Ստեղծման/Արտադրման ժամանակը՝  1820 Չափս՝  7,7x12 սմ. Տպարան՝  Պողոս Արապյան Ապուչեխցու Պահպանման վայր՝  Հայաստանի Հանրապետություն Շիֆր՝  ՀԱԳ Հիմնական հաշվառանիշ՝  13304-58 Բաժնեհաշվառանիշ՝  500-ԱՀ