Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

Երևան, էրեբունի 38

http://treasury.am/hy/էրեբունի-պատմահնագիտական-արգելոց-թանգարան