Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Կ. Դեմիրճյան 23/1

http://treasury.am/hy/լոռի-փամբակի-երկրագիտական-թանգարան