Հայաստանի բնության պետական թանգարան

Երևան, Տիգրան Մեծի 34

http://treasury.am/hy/հայաստանի-բնության-պետական-թանգարան