ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանության թանգարան

Երևան, Բաղրամյան 24

+37410 58-29-36

http://treasury.am/hy/հհ-գաա-եգի-հ-կարապետյանի-անվան-երկրաբանության-թանգարան