Ն. Ադոնցի անվ. Սիսիանի պատմության թանգարան

Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Ադոնցի 6ա

http://treasury.am/hy/ն-ադոնցի-անվ-սիսիանի-պատմության-թանգարան