Սարդարապատի հուշահամալիր. Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան

Արմավիրի մարզ, գ. Արաքս, Դանիել-Բեկ Փիրումյան 1

http://treasury.am/hy/սարդարապատի-հուշահամալիր-հայոց-ազգագրության-և-ազատագրական-պայքարի-պատմության-ազգային-թանգարան