Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոն

Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 2

+374 25622191

http://treasury.am/hy/ստեփանավանի-մշակույթի-և-ժամանցի-կենտրոն