Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարան

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ

http://treasury.am/hy/գեղարքունիքի-երկրագիտական-թանգարան